„Historia uczy, że demokracja
bez wartości łatwo się przemienia
w jawny, bądź zakamuflowany totalitaryzm”

Bogusław Rogalski - Lider Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin

Bogusław Rogalski - Lider Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin

Chrześcijanie mają aktywnie bronić zasad wiary

Patrząc na współczesny świat, a szczególnie na europejską przestrzeń życia publicznego, odnosi się nieodparte wrażenie, że sprawy dotyczące wiary, a przede wszystkim religii katolickiej oraz wartości chrześcijańskie są coraz bardziej spychane na margines, są lekceważone, ośmieszane a nawet zwalczane w przestrzeni publicznej.

Dołącz do NAS i zostań jednym z NAS

Nasza misja i Nasza wizja przyszłości

PAKIET DLA SPRAWIEDLIWOŚCI

– Ławy przysięgłych w sądach
– Ograniczenie immunitetów sędziowskich i prokuratorskich do godzin pracy

PAKIET DLA RODAKÓW POZA GRANICAMI RP

– Prawo wyboru Prezydenta RP na podstawie Karty Polaka
– Prawo do głosowania w wyborach do Senatu RP na podstawie Karty Polaka.
– Polacy i Polonia mają mieć 10 miejsc w Senacie RP do obsadzenia

Służba zdrowia

PAKIET DLA MŁODZIEŻY

– 3 miesiące wakacji
– Głosowanie w wyborach od 16 roku życia
– Dofinansowanie do korepetycji

 

PAKIET DLA EMERYTA I RENCISTY

Darmowe leki na receptę niezależnie od wieku

PAKIET DLA ŻYCIA

– Nie dla aborcji
– Doprecyzowanie art. 18 Konstytucji RP

Stańmy razem

Razem możemy zrobić dużo więcej